• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 24/06/2006
Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cảng vụ hàng hải
Số ký hiệu 639/1997/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/08/1997
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/08/1997
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng hải
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Đang cập nhật Trần Đức Lương
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 về việc bãi bỏ Quyết định Ngày hết hiệu lực 24/06/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.