• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
V/v quy định tạm thời việc sử dụng qũy kết dư hàng năm của bảo hiểm y tế học sinh
Số ký hiệu 657/2001/QĐ-UB Ngày ban hành 04/09/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/09/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phó Chủ tịch Hà Thị Lãm
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.