• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/1999
Về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 1572/1998/QĐ-BTC Ngày ban hành 09/11/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/11/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Văn Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.