• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/1997
Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Số ký hiệu 60-CP Ngày ban hành 06/06/1997
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/06/1997
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.