• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2003
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số ký hiệu 353/TTg Ngày ban hành 28/05/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/05/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 86/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày hết hiệu lực 12/08/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.