• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Số ký hiệu 54-CP Ngày ban hành 28/08/1993
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/09/1993
Nguồn thu thập Công báo số 20/1993; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 149/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.