• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Số ký hiệu 28/2012/TT-BTNMT Ngày ban hành 28/12/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 77+78, năm 2013 Ngày đăng công báo 05/02/2013
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 10 /2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.