• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002 - 2010 và định huớng đến 2020
Số ký hiệu 82/2002/QĐ-UB Ngày ban hành 09/12/2002
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/12/2002
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phó Chủ tịch Hoàng Đình Thạch
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.