• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2015
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số ký hiệu 12/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/10/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/11/2015
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
  • Chính quyền địa phương
  • Công chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.