• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 893/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về dự án đầu tư khu nhà ở Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 5154/CV-UB-QLDA ngày 23/12/1998, số 2842/CV-UB-QLDA ngày 16/7/1999) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5237/BKH/VPTĐ ngày 11/8/1999) về Dự án đầu tư khu nhà ở Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Phê duyệt Dự án đầu tư khu nhà ở Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án : Khu nhà ở Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu đầu tư: Tạo thêm điểm dân cư mới khang trang tiện nghi phục vụ việc di chuyển dân từ quận 4 sang quận 7, thực hiện chương trình giãn dân của thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 4 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

4. Địa điểm xây dựng và diện tích chiếm đất: Khu đất xây dựng có diện tích khoảng 13,3 ha thuộc địa phận phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quy mô dự án :

- Nhà chung cư : 1 trệt 4 lầu, 210 căn, diện tích sàn 11.060 m2.

- Nhà phố liên kế : 1 trệt 2 lầu, 220 căn, diện tích sàn 56.584 m2.

- Nhà vườn : 1 trệt 1 lầu, 205 căn, diện tích sàn 42.742 m2.

- Nhà trẻ mẫu giáo: diện tích xây dựng 650m2 (lập dự án riêng)

-Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật : đường nội bộ, cấp điện, cấp nước, tổ chức thoát nước, trong khuôn viên dự án đồng bộ với phần nhà ở và gắn kết với mạng lưới chung.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư khoảng 207.420 triệu đồng (hai trăm lẻ bảy tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn : Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Nguồn vốn tự có của chủ đầu tư : 3.500 triệu đồng.

+ Vốn ứng trước của khách hàng : 156.879 triệu đồng.

+ Vốn vay của Ngân hàng : 47.041 triệu đồng.

7. Hình thức quản lý và thực hiện dự án : Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác dự án.

Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 4 là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đảm bảo nội dung quy định. Việc huy động vốn khách hàng và vay ngân hàng để thực hiện cần tuân thủ các quy chế hiện hành liên quan trong lĩnh vực này.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 4 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Ngô Xuân Lộc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.