• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Số ký hiệu 02/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/01/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Nguồn thu thập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phó Chủ tịch Nhữ Văn Tâm
Phạm vi
  • tỉnh thái nguyên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.