• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 20/2017/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/06/2017 Văn bản được ban hành 20/2017/QĐ-TTg
01/08/2017 Văn bản có hiệu lực 20/2017/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.