• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 08/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/02/2022 Văn bản được ban hành 08/2022/QĐ-UBND
03/03/2022 Văn bản có hiệu lực 08/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.