Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Số ký hiệu 12/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 12/06/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Trương Quốc Cường Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.