• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu* số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Số ký hiệu 75/2017/TT-BTC Ngày ban hành 21/07/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/09/2017
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.