• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2022
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 03/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/01/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thi
Phạm vi
  • Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.