• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Số ký hiệu 13/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 27/02/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 111+112, năm 2010 Ngày đăng công báo 05/03/2010
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Ngày hết hiệu lực 01/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.