• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 159/2012/TT-BTC Ngày ban hành 28/09/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/11/2012
Nguồn thu thập Công báo 645 + 646, năm 2012 Ngày đăng công báo 04/11/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.