• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
Số ký hiệu 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 26/02/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 05/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 533+534, năm 2014 Ngày đăng công báo 28/05/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
  • Tài chính
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012. - Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.