• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 45/2006/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2006 Văn bản được ban hành 45/2006/QĐ-UBND
04/01/2007 Văn bản có hiệu lực 45/2006/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.