• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 09/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/09/2009 Văn bản được ban hành 09/QĐ-UBND
14/09/2009 Văn bản có hiệu lực 09/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.