• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2009/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/05/2009 Văn bản được ban hành 02/2009/TT-BYT
10/07/2009 Văn bản có hiệu lực 02/2009/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.