• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 475/2009/TTLT/TTCP-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/03/2009 Văn bản được ban hành 475/2009/TTLT/TTCP-BNV
27/04/2009 Văn bản có hiệu lực 475/2009/TTLT/TTCP-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.