• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/01/2006 Văn bản được ban hành 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
01/03/2006 Văn bản có hiệu lực 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.