• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2005
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 17/2005/CT-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2005 Văn bản được ban hành 17/2005/CT-TTg
17/06/2005 Văn bản có hiệu lực 17/2005/CT-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.