• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/08/2010 Văn bản được ban hành 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
26/09/2010 Văn bản có hiệu lực 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.