• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 47/2008/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/10/2008 Văn bản được ban hành 47/2008/QĐ-UBND
20/10/2008 Văn bản có hiệu lực 47/2008/QĐ-UBND
09/06/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 20/2012/QĐ-UBND
09/06/2012 Được bổ sung 20/2012/QĐ-UBND
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 47/2008/QĐ-UBND
01/01/2016 Bị bãi bỏ 59/2015/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.