• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/2014 Văn bản được ban hành 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
15/07/2014 Văn bản có hiệu lực 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.