• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/1978
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 09/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/02/1978 Văn bản được ban hành 09/CT-UB
10/02/1978 Văn bản có hiệu lực 09/CT-UB
21/08/1998 Văn bản hết hiệu lực 09/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.