• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/1988
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 43/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/10/1988 Văn bản được ban hành 43/CT-UB
26/10/1988 Văn bản có hiệu lực 43/CT-UB
21/08/1998 Văn bản hết hiệu lực 43/CT-UB
21/08/1998 Bị bãi bỏ 4340/QĐ-UB-NC
21/08/1998 Bị hủy bỏ 4340/QĐ-UB-NC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.