• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/1977
  • Ngày hết hiệu lực: 07/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 39/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/07/1977 Văn bản được ban hành 39/CT-UB
16/07/1977 Văn bản có hiệu lực 39/CT-UB
07/07/2009 Văn bản hết hiệu lực 39/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.