• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2020
Lịch sử hiệu lực: Luật 44/2009/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/11/2009 Văn bản được ban hành 44/2009/QH12
01/07/2010 Văn bản có hiệu lực 44/2009/QH12
01/07/2020 Văn bản hết hiệu lực 44/2009/QH12
01/07/2020 Bị hết hiệu lực 43/2019/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.