• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 18/2012/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2012 Văn bản được ban hành 18/2012/QĐ-UBND
04/06/2012 Văn bản có hiệu lực 18/2012/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.