• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2013
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 10/2013/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2013 Văn bản được ban hành 10/2013/CT-UBND
30/06/2013 Văn bản có hiệu lực 10/2013/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.