• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/12/2014 Văn bản được ban hành 23/2014/TTLT-BTP-BNV
15/02/2015 Văn bản có hiệu lực 23/2014/TTLT-BTP-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.