• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1825/2008/QĐ-TTCP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/08/2008 Văn bản được ban hành 1825/2008/QĐ-TTCP
13/09/2008 Văn bản có hiệu lực 1825/2008/QĐ-TTCP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.