Sign In

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác thu hồi, giao nộp, tái sinh và sử dụng lại dầu nhờn phế thải.

______________

              Các loại dầu nhờn là những sản phẩm của dầu mỏ, là một trong những loại vật tư chiến lược do Nhà nước thống nhất quản lý và phân phối. Nó có đặc tính khác với các loại nhiên liệu khác là trong quá trình sử dụng chỉ thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng, về mặt số lượng hầu như không thay đổi. Chất lượng của dầu có thể được hoàn nguyên để sử dụng lại sau một quá trình phản ứng hóa học và các dây chuyền công nghệ, quá trình đó gọi là tải sinh lại dầu thải.

              Từ sau ngày giải phóng đến nay, các loại dầu nhờn dùng bôi trơn, làm mát các loại thiết bị máy móc trong các ngành sản xuất, xây dựng, giao thông vận tải… ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng lên, khối lượng hàng năm đã lên đến trên 3500 tấn. Do đó số dầu thải ra sau các quá trình sản xuất cũng nhiều. Nhưng số dầu thải thu hồi lại được trong 3 năm qua còn quá ít, 9 tháng đầu năm 1978 Sở Giao thông Vận tải mới thực hiện được khoảng 150 tấn, trong khi khả năng có thể thu hồi từ 600 đến 700 tấn/năm.

              Sở dĩ có tình trạng đó là do các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và các đơn vị, công ty, xí nghiệp chưa quán triệt một cách đầy đủ ý nghĩa về kinh tế, chính trị của công tác thu hồi, tái sinh lại dầu thải. Cũng có nơi thu hồi lại thì sử dụng không đúng mục đích, bán ra ngoài thị trường tự do tạo thêm phức tạp trong công tác quản lý xăng dầu, quản lý giá cả v.v… Các tổ chức quản lý cung ứng vật tư, xăng dầu của thành phố chưa quan tâm đặt vấn đề đúng mức, chưa có những biện pháp tích cực để tổ chức thu gom, chưa làm tham mưu đắc lực cho Ủy ban chỉ đạo công tác này một cách chặt chẽ.

              Để thực hiện chỉ thị tiết kiệm 10% xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ trong năm 1978 và các năm sau, thực hiện chủ trương thu hồi, tái sinh và sử dụng lại dầu thải của Nhà nước, tạo nguồn hàng tại chỗ, góp phần giải quyết những khó khăn về xăng dầu của đất nước, tăng cường và củng cố một bước các khâu, các mặt quản lý sản xuất, quản lý kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

              1. Tất cả các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, các Công ty, Xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, các đơn vị bộ đội, công an… có sử dụng xăng dầu phải có trách nhiệm thu hồi, phân loại và giao nộp cho các đơn vị làm nhiệm vụ tái sinh tất cả các loại dầu nhờn thải ra ở đơn vị, xí nghiệp và tổ chức của mình. Từ nay đến cuối năm 1978 phải phấn đấu thu mua thu hồi giao nộp từ 100 đến 150 tấn;

              2. Công ty Vật tư tổng hợp thành phố có trách nhiệm chỉ đạo quản lý chặt chẽ chỉ tiêu cung ứng dầu nhờn cho các ngành, các đơn vị; hướng dẫn Công ty cung ứng xăng dầu kết hợp chặt chẽ với các xí nghiệp cung ứng vật tư các quận ký hợp đồng thu mua thu hồi lại dầu thải (trừ cơ sở và đơn vị do Sở Giao thông vận tải thành phố quản lý); phối hợp chặt chẽ với Công ty xăng dầu khu vực 2 để thu mua, thu hồi hết các loại dầu tại các cơ sở trong thành phố; áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm thu hồi lại được tối đa dầu nhờn phế thải hiện có trong thành phố. Tất cả các loại dầu thải thu hồi (ngoài ngành Giao thông vận tải) Công ty Vật tư tổng hợp giao cho Xí nghiệp tái sinh dầu thải thuộc Sở Giao thông vận tải và Công ty Xăng dầu khu vực 2 tái sinh. Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu mua, thu hồi, giao nộp và tái sinh dầu thải năm 1979 và những năm sau trong toàn thành phố;

              3. Sở Giao thông vận tải thành phố phải tổ chức thu hồi toàn bộ số dầu thải ở các trạm rửa xe, các đoàn xe, tàu, xà lan, các cơ sở, đơn vị do Sở quản lý. Tổ chức tự tái sinh lại để đưa vào sử dụng trong ngành, thực hiện tiết kiệm ít nhất là 15% so với mức chính phẩm. Sở Giao thông vận tải hàng tháng báo cáo với Ủy ban Kế hoạch và Công ty Vật tư tổng hợp số dầu đã tái sinh lại được theo từng loại cụ thể để Ủy ban Kế hoạch cùng Công ty Vật tư tổng hợp cân đối chỉ tiêu sử dụng cho sát đúng và tiết kiệm;

              4. Về chất lượng, giá cả và tiền bán dầu nhờn phế thải :

              a) Chất lượng bảo quản thu hồi dầu phế thải :

              Từng ngành, đơn vị có sử dụng dầu nhờn đều phải tổ chức trang bị dụng cụ phương tiện để chứa đựng bảo quản tốt số dầu phế thải đã được thu hồi, chờ giao nộp. Tránh để nước lã, giẻ rách đất cát, bụi bậm v.v… xâm nhập làm cho chất lượng dầu nhờn thâu hồi lẫn nhiều tạp chất, gây thêm lãng phí lao động, hóa chất để loại tạp chất khi đưa dầu nhờn vào quy trình gia công tái sinh;

              b) Chất lượng của dầu tái sinh ra :

              Về chất lượng dầu nhờn đã được tái sinh phải đạt chỉ tiêu kỹ thuật quy định mới cho phép sử dụng. Phải được kiểm nghiệm xác nhận của ngành hóa nghiệm xăng dầu. Phải có bảo hành thời gian bảo quản dự trữ, có hướng dẫn pha trộn với dầu nguyên thủy hoặc không pha trộn dầu nguyên thủy để sử dụng thích hợp cho từng quy trình sản xuất, vận tải, bảo đảm an toàn;

              c) Giá cả thu mua dầu nhờn thải ra trong thành phố áp dụng theo quy định ở điều 1, quyết định 123/VT-QĐ ngày 22 tháng 2 năm 1978 của Bộ Vật tư;

              đ) Tiền bán dầu thu hồi được nộp cho ngân sách Nhà nước.

              5. Đơn vị nào, ngành nào, quận, huyện nào chấp hành tích cực sẽ được đề nghị khen thưởng về mặt chấp hành chánh sách tiết kiệm tốt.

              Đơn vị nào không thu gom, giao nộp đúng mức quy định hay có thu hồi nhưng lại đem sử dụng việc khác là vi phạm chánh sách tiết kiệm của Nhà nước sẽ tùy mức độ nặng nhẹ có các hình thức xử lý thích đáng theo đề nghị của Công ty Vật tư tổng hợp. Những đơn vị, ngành, quận và cá nhân nào bán dầu phế thải không đúng đối tượng thu mua, không tuân theo giá cả quy định sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

              Công ty Vật tư tổng hợp cùng Ủy ban Kế hoạch và Ban Khoa học Kỹ thuật thành phố phối hợp với các ngành có liên quan, căn cứ vào các quy định của Nhà nước để vận dụng vào tình hình thành phố, nghiên cứu xây dựng tỷ lệ trừ chỉ tiêu dầu sử dụng trong các ngành ở thành phố cho sát hợp.

              Thực hiện tốt chủ trương này sẽ góp phần tiết kiệm ngoại tệ, đưa công tác quản lý nhiên liệu đi dần vào nề nếp. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí lãnh đạo của các ngành Trung ương và Sở, Ban, ngành, Quận, huyện trong thành phố nhận rõ tầm quan trọng này để thông suốt đến tận cơ sở, đến từng cán bộ công nhân để thực hiện tốt chánh sách tiết kiệm dầu nhờn. Công ty Vật tư tổng hợp (Công ty Xăng dầu thành phố) cần hướng dẫn cụ thể để thi hành chỉ thị và chịu trách nhiệm thu hồi, giám sát thực hiện việc tiết kiệm; kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các trường hợp vị phạm quy định của Nhà nước về giao nộp dầu nhờn phế thải.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu