• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014
Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của ủy ban nhân dân quận 4.
Số ký hiệu 01/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/01/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2014
Nguồn thu thập Công báo: Số 03 - năm 2014 Ngày đăng công báo 15/01/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân Quận 4 Chủ tịch Nguyễn Tiến Đạt
Phạm vi
  • Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.