• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/1978
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/1998
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thanh lý tài sản của thành phố.
Số ký hiệu 236/QĐ-UB Ngày ban hành 06/12/1978
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/12/1978
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Vũ Đình Liệu
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 6728/QĐ-UB-NC ngày 14/12/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Ngày hết hiệu lực 14/12/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.