• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/1982
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/1998
Về việc sửa đổi, bổ sung giá biểu thu tiền nhà dùng làm việc hành chánh, dành cho sản xuất, kinh doanh trong bản quy định ban hành theo Quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30/12/1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 368/QĐ-UB Ngày ban hành 12/06/1982
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/06/1982
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch thường trực Lê Đình Nhơn
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 6728/QĐ-UB-NC ngày 14/12/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Ngày hết hiệu lực 14/12/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.