• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 475/2009/TTLT/TTCP-BNV Ngày ban hành 13/03/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 27/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 173 + 174, năm 2009 Ngày đăng công báo 30/03/2009
Ngành
  • Nội vụ
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.