• Hiệu lực: Còn hiệu lực
Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 08/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Văn Vịnh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.