• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
Số ký hiệu 32/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/09/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/09/2018
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Nguyễn Thành Phong
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.