• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 06/06/2013
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (đã được sửa đổi theo Công văn số 149/CP-QHQT ngày 15/11/2006)
Số ký hiệu 131/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 09/11/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/12/2006
Nguồn thu thập Công báo số 23 & 24 - 11/2006; Ngày đăng công báo 22/11/2006
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 06/06/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.