• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2014
Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Số ký hiệu 23/2005/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/08/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/11/2005
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm2005 Ngày đăng công báo 19/10/2005
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Khám chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Ngày hết hiệu lực 01/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.