• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2015
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số ký hiệu 21/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 01/03/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 19/03/2005
Nguồn thu thập Công báo số 03 - 03/2005; Ngày đăng công báo 04/03/2005
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Ngày hết hiệu lực 01/05/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.