• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2016
Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Số ký hiệu 10/2010/TT-BXD Ngày ban hành 11/08/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 522+523 Ngày đăng công báo 01/09/2010
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng  
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù Ngày hết hiệu lực 15/08/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.