• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2018
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Số ký hiệu 09/2012/TT-BTC Ngày ban hành 19/01/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/03/2012
Nguồn thu thập Công báo số 161+162, năm 2012 Ngày đăng công báo 16/02/2012
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.