• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số ký hiệu 67/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 10/09/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 597+598, năm 2012 Ngày đăng công báo 20/09/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.