• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề; Y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 30/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/12/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 27/12/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Sùng Chúng
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế Ngày hết hiệu lực 01/01/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.